Vyriausybinio flirto pabaiga – griežtas „ne“ kariuomenės ir policijos veteranams?

Tuo metu, kai vidaus reikalų sistema palikta be politinės galvos ir ieškoma naujo ministro, palikti nuošalyje ir valstybinių pensijų reikalai. Kai Konstitucinis Teismas 2012 metais nutarė, kad  valstybėje susidarius itin sunkiai ekonominei ir finansinei padėčiai, valstybinių pensijų dydžio ribojimo sumažinimas neprieštaravo Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir jos sumažinimas ne daugiau pektadaliu neįpareigoja numatyti susidariusių praradimų kompensavimo mechanizmo, vis dėlto tokiu sprendimu nepakeitė šių pensijų gavėjų lūkesčių. O jie pakankamai aiškūs – pasibaigus krizei atgauti valstybinės pensijos neišmokėtą dalį. Juk šios pensijos skiriamos asmenims, kurių tarnyba pasižymi tam tikra specifika ir yra susijusi su didele rizika sveikatai bei gyvybei, didesne psichologine įtampa ir pan. Juo labiau, kad valdančiosios koalicijos choras savo laiku žadėjo pasirūpinti nuskriaustais pensininkais ir sparčiai priimti reikalingus įstatymus. Tačiau... Laikas eina, o gimę projektai užgniaužiami pačioje užuomazgoje.
Štai šiomis dienomis kriminalinė policija mini kovos su organizuotu nusikalstamumu metines, kurios beveik sutampa su Lietuvos valstybės atgimimu. Nesunku paskaičiuoti, kad tie žmonės, kurie prisidėjo prie šios kovos pačiu sunkiausiu laikotarpiu jau yra valstybinių pensijų gavėjai. O juk ne vienas jų kovodamas su dekanidzių ir visokių tiomkinų brigada, daktarais ir kitomis nusikaltėlių grupuotėmis rimtai rizikavo. Nuo jų priklausė, kaip greitai išeisime iš organizuotų gaujų siautėjimo ir akiplėšiškos korupcijos laikotarpio su visais jo atributais - susišaudymais, užsakomosiomis žmogžudystėmis, neužkardomu narkotikų platinimu ar nestabdoma prekyba žmonėmis.
Suprasdamas, kad Vyriausybės vadovas labai lengvai keičia nuomonę ir pasirašo Vyriausybės nutarimus į juos rimtai neįsigilinęs, aš norėčiau priminti Lietuvos policijos veteranų asociacijos inicijuotą įstatymą, siūlantį nustatyti tvarką, kaip per ketverius metus bus kompensuojamos pareigūnų ir karių valstybinės pensijos (sumažintos 2010-2013 m.). A.Butkevičius jau brūkštelėjo savo parašą po Vyriausybės sprendimu, kuriuo prieš mėnesį nutarta nepritarti valstybinių pensijų kompensavimui. Reikia iš karto pasakyti, kad prisiimu kaltę - įstatymo projekte iš tiesų siūlomas teisinis reguliavimas išskirtų vieną valstybinių pensijų gavėjų grupę – karius ir pareigūnus. Tačiau nesutinku, kad tai daroma nepagrįstai. Pagaliau visada galima įrašyti ir kitas valstybinių pensijų gavėjų grupes, bet bėda su pačia Vyriausybe. Ji to nedaro ir nesiruošia daryti, tik negaili laiko peikdama esamą siūlymą.
Galima pasirašyti po visais sakomais gražiais žodžiais apie konstitucinį asmenų lygiateisiškumo principą, kad praradimai, atsiradę dėl valstybinių pensijų mažinimo, gali būti kompensuojami mažesniu mastu, kad dideliu mastu sumažintos valstybinės pensijos turi būti kompensuojamos pirmiausia, tačiau kyla pagrįstas klausimas – ko verti šie gražūs žodžiai būtent šios Vyriausybės lūpose? Po A.Butkevičiaus koalicijos pareiškimų apie galimybę atsisakyti didelės dalies biudžeto pajamų mažinant pridėtinės vertės mokestį, ko verti aiškinimai, jog šiuo metu netikslinga prisiimti naujų įsipareigojimų, kuriems įvykdyti reikia papildomų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų? Kompensuoti pareigūnų ir karių valstybines pensijas įgyvendinti prireiktų apie 29 mln. eurų ir ne šiuo metu. Tačiau tai nesvarbu. Svarbiau yra tai, kad dabar artėjant rinkimams šis klausimas (kaip ir daug kitų konkrečioms problemos spręsti skirtų įstatymų projektų) tyliai marinamas Vyriausybės ir Seimo stalčiuose. Nes geriau nieko nedaryti, negu akivaizdžiai prieštarauti dešimčių tūkstančių savo darbą ir laiką valstybei paaukojusių pareigūnų ir karių lūkesčiams. Gal jiems užteks ir seniai pamirštų pažadų?
2016-04-12
© 2020 Arvydas Anušauskas. Visos teisės saugomos.