Per pastaruosius beveik tris dešimtmečius teko stebėti ir nagrinėti ne vieną dešimtį mėginimų mesti Vytautui Landsbergiui kokį nors šešėlį. Niekas nekibo. Taip, buvo pastebimi ar išryškinami kokie nors asmeniniai bruožai. Net 1989 metais KGB surašytoje charakteristikoje pažymėjo – „užsispyręs“.

Šiandien minima Laisvės gynėjų diena. Prisiminkime ir pagerbkime žuvusius už laisvę, skleiskime patriotizmo idėjas, dirbkime mūsų šalies labui, neapvildami Laisvės gynėjų ryžto ir pasiaukojimo!

© 2021 Arvydas Anušauskas. Visos teisės saugomos.