Rugsėjo 1-osios proga mokytojams ir tėveliams linkiu neišsenkančios kantrybės ir pasišventimo ugdant jaunąją kartą. Moksleiviams ir studentams - pažinimo džiaugsmo, noro ugdyti savo įgūdžius ir talentus, atsakingumo. Jūs esate mūsų ateitis!

Šiandien laisvės diena – prieš 23 metus, 1993 m. rugpjūčio 31 d. iš Lietuvos oficialiai išvesta okupacinė Rusijos kariuomenė. O juk dar 1990 m. pradžioje tai buvo sunkiai įsivaizduojamas uždavinys: okupacinės kariuomenės beveik 500 karinių objektų buvo užėmę 65 433 ha. 35 tūkst. sovietinių karių buvo išmėtyti po visą šalies teritoriją 153 kariniuose daliniuose ir junginiuose.

"Nota bene – gerai įsidėmėk!", - rašo akademikai savo darbuose, lotyniška sąvoka norėdami ką nors pabrėžti, pažymėti pastabą. Tačiau Lietuvoje ši sąvoka atkreipė dėmesį į valdžios vykdomus, nekontroliuojamus „viešuosius“ pirkimus. Kodėl kabutėse? Todėl, kad viešumo juose nėra. Viešumo nėra, kai pirkimo sąlygos pritaikomos vienam pardavėjui.

Kalbant apie rugpjūčio 24-ąją minimą Ukrainos nepriklausomybės dieną, verta prisiminti ir prieš beveik šimtmetį į Lietuvą patekusius Ukrainos Liaudies Respublikos kariuomenės kariškius bei tuo metu užsimezgusius ryšius su ukrainiečiais.

Prieš 77 metus įvyko tai, ką dabar visi puikiai žinome iš istorijos vadovėlių: 1939 metais Stalino svajonių partneriu tapo Hitleris. 1939 m. rugpjūčio 23 d. Vokietija su Sovietų Sąjunga sudarė...

Kremliaus išlaikomas vokiečių blogeris (jį labai mėgsta Rusijos propagandiniai kanalai) Ove Šattauer (slapyvardis Rusijoje „Рассерженный немец“ – „Supykęs vokietis“) organizuoja automobilių žygį Berlynas-Maskva-Berlynas. Ir spėkite kokį maršrutą Maskva jam numatė? Berlynas-Kaliningradas-Pskovas-Sankt Peterburgas-Smolenskas-Tverė-Maskva.

Š. m. rugpjūčio 6 d. Ariogaloje, Dubysos slėnyje vyko Lietuvos tremtinių, politinių kalinių ir Laisvės kovų dalyvių sąskrydis „Su Lietuva širdy“. Renginio metu teko kalbėti su keliomis dešimtimis buvusių tremtinių ir politinių kalinių. Dauguma jų pasakojo savo gyvenimo istorijas, dalinosi savo patyrimu, pastabomis apie dabartį. Pateikiu tik penkias trumpas istorijas (ir istorijų autorių nuotraukas), kurios atskleidžia šių žmonių likimus.

Š. m. rugpjūčio 6 d. Ariogaloje vykęs Lietuvos tremtinių, politinių kalinių ir Laisvės kovų dalyvių sąskrydis „Su Lietuva širdy“ prasidėjo jau tradicine tapusia dalyvių eisena. Svečiai leidosi į Dubysos slėnį, būrėsi į tremties ir kalinimo vietų saleles, sveikino "Misija Sibiras" dalyvius, dalyvavo šv. Mišiose, klausėsi jungtinio tremtinių choro, solistų dainų.

© 2021 Arvydas Anušauskas. Visos teisės saugomos.