Pradėsiu nuo latvių dailininkės Ilzes Emses-Grinbergos keramikos kūrinio „Undinėlė“, kuris miesto dailės galerijoje į lankytojus jau penkerius metus žiūri didžiulėmis mėlynomis akimis. Panašiai (kalbu tik apie akis) kartais atrodau ir aš, darydamas savo atradimus.

Atsarginis centras. Penktadienį, lapkričio 27 dieną, pakeliui į Panevėžį pagalvojau, kad, ko gero, ne viską žinom apie savo miestus. Vargu, ar kas nors iš panevėžiečių prieš kokius 30 metų žinojo, kad komunistinio Rytų bloko ir NATO žūtbūtinio konflikto metu miestui buvo numatytas ypatingas vaidmuo.

Lapkričio 10 d. sostinės senamiesčio bare „In vino“ vyko diskusijų klubo „Status quo?“ XXI diskusija "Įvaizdis politikoje: politinio spektaklio kūrimas, politinio kapitalo kaupimas ar įvaizdžio kampanijų dalis?", kurią moderavo Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys dr. Arvydas Anušauskas.

Lapkričio 10 d. vyko XXI „Status Quo?“ diskusija "Įvaizdis politikoje: politinio spektaklio kūrimas, politinio kapitalo kaupimas ar įvaizdžio kampanijų dalis?". Per trejus diskusijų klubo gyvavimo metus Vilniuje iš viso surengta 21 diskusija, pakviesti 45 pašnekovai (visi kviesti tik po vieną kartą), su kuriais diskutavo apie 800 klubo lankytojų.

Pra­si­de­da dvi die­nas truk­sian­tys per­ga­lės prieš na­cis­ti­nę Vo­kie­ti­ją 70-me­čio ren­gi­niai. Šian­dien šį ju­bi­lie­jų mi­nės Va­ka­rų pa­sau­lis, ry­toj - Ru­si­ja. Lie­tu­vos is­to­ri­kai pa­brė­žia, kad ge­gu­žės 8-oji ir ge­gu­žės 9-oji ski­ria­si ir ideo­lo­gi­jos, ir ver­ty­bių po­žiū­riu.

Tarpukario Lietuvoje buvo siekiama sukurti teigiamą Sovietų Sąjungos įvaizdį Lietuvos visuomenėje. Tuo tikslu į Maskvą buvo kviečiami kultūros veikėjai – mėginta įrodyti, kad darbo liaudis gyvena labai gerai ir patogiai. Grįžę namo, tautos atstovai savo kūriniuose įamžindavo fasadines sovietų demonstruojamas vertybes.

© 2022 Arvydas Anušauskas. Visos teisės saugomos.
Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Skaityti daugiau
Statistiniai
Google Analytics
Sutinku