Pra­si­de­da dvi die­nas truk­sian­tys per­ga­lės prieš na­cis­ti­nę Vo­kie­ti­ją 70-me­čio ren­gi­niai. Šian­dien šį ju­bi­lie­jų mi­nės Va­ka­rų pa­sau­lis, ry­toj - Ru­si­ja. Lie­tu­vos is­to­ri­kai pa­brė­žia, kad ge­gu­žės 8-oji ir ge­gu­žės 9-oji ski­ria­si ir ideo­lo­gi­jos, ir ver­ty­bių po­žiū­riu.

Tarpukario Lietuvoje buvo siekiama sukurti teigiamą Sovietų Sąjungos įvaizdį Lietuvos visuomenėje. Tuo tikslu į Maskvą buvo kviečiami kultūros veikėjai – mėginta įrodyti, kad darbo liaudis gyvena labai gerai ir patogiai. Grįžę namo, tautos atstovai savo kūriniuose įamžindavo fasadines sovietų demonstruojamas vertybes.

Vidaus reikalų ministras S.Skvernelis liko be politinio užnugario. Tai jis pripažino viešai kalbėdamas apie vidaus reikalų sistemos reformą. Nors vyriausybės postų „svoris“ yra nevienodas, tačiau toks skundas kelia susirūpinimą. „Jeigu už vidaus reikalų ministro stovėtų didelė politinė jėga, matyt, gal tie sprendimai būtų kitokie“, – radijui sakė S.Skvernelis.

Straipsnis skirtas tiems, kurie mano, jog Lietuva yra demokratinė valstybė. Taip, netobula, su trūkumais, tačiau demokratinė ir laisva. Dar gali straipsnio neskaityti ir tie, kurie neskiria VSD  ir KGB, emigracijos ir deportacijos, partijų pliuralizmo nuo vienpartinio totalitarinio valdymo.

© 2024 Arvydas Anušauskas. Visos teisės saugomos.
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Skaityti daugiau
Statistiniai
Google Analytics
Sutinku