Kreipėmės į NSGK pirmininką D. Gaižauską, reikšdami nepasitikėjimą juo ir ragindami imtis konstruktyvaus darbo,  į neeilinį Komiteto posėdį įtraukiant klausimus susijusius su COVID-19 krize ir jos valdymu, korupcijos rizikos ir jos užkardymu, pasirengimu Nacionalinio saugumo strategijos peržiūrai bei kibernetinio saugumo užtikrinimu koronaviruso akivaizdoje.

© 2021 Arvydas Anušauskas. Visos teisės saugomos.