KOVŲ ISTORIJOS. II KNYGA. XX AMŽIUS

KOVŲ ISTORIJOS. II KNYGA. XX AMŽIUS

Antrojoje Kovų istorijos knygoje rašoma apie lietuvų kovas dėl laisvės ir valstybės, vykusias XX amžiuje. Pasakojama apie svarbiausius įvykius: Didijį Vilniaus Seimą ir lietuvių pastangas atkurti valstybę, Neprikalausomybės kovas su bolševikais, bermontininkais ir lenkais. Klaipėdos krašto prijungimą prie Lietuvos, pasipriešinimą nacių ir sovietų okupacijoms, rezistenciją, dainuojančią revoliuciją ir kovas dėl Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo bei okupacinės Rusijos kariuomenės išvedimo.

Pateikiami svarbiausių mūšių aprašymai, dokumentų ištraukos, iškilių asmenybių biografijos, paaiškinimai, terminai. Knyga iliutruota nuotraukomis, schemomis ir žemėlapiais.

© 2021 Arvydas Anušauskas. Visos teisės saugomos.