TERORAS IR NUSIKALTIMAI ŽMONIŠKUMUI. PIRMOJI SOVIETINĖ OKUPACIJATERORAS IR NUSIKALTIMAI ŽMONIŠKUMUI. PIRMOJI SOVIETINĖ OKUPACIJA

TERORAS IR NUSIKALTIMAI ŽMONIŠKUMUI. PIRMOJI SOVIETINĖ OKUPACIJA

Knygoje spausdinamos trys istorinės studijos, skirtos pirmosios sovietinės okupacijos metu pradėto Lietuvos gyventojų teroro ir genocido mastui nustatyti. Pirmoje studijoje remiantis gausiais archyviniais dokumentais aptariami areštai ir kitos prievartos formos, antroje - tremtis, o trečioje - kariškių ir civilių gyventojų žudynės.

© 2021 Arvydas Anušauskas. Visos teisės saugomos.