Lapkričio 10 d. sostinės senamiesčio bare „In vino“ vyko diskusijų klubo „Status quo?“ XXI diskusija "Įvaizdis politikoje: politinio spektaklio kūrimas, politinio kapitalo kaupimas ar įvaizdžio kampanijų dalis?", kurią moderavo Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys dr. Arvydas Anušauskas.

Lapkričio 10 d. vyko XXI „Status Quo?“ diskusija "Įvaizdis politikoje: politinio spektaklio kūrimas, politinio kapitalo kaupimas ar įvaizdžio kampanijų dalis?". Per trejus diskusijų klubo gyvavimo metus Vilniuje iš viso surengta 21 diskusija, pakviesti 45 pašnekovai (visi kviesti tik po vieną kartą), su kuriais diskutavo apie 800 klubo lankytojų.

Pra­si­de­da dvi die­nas truk­sian­tys per­ga­lės prieš na­cis­ti­nę Vo­kie­ti­ją 70-me­čio ren­gi­niai. Šian­dien šį ju­bi­lie­jų mi­nės Va­ka­rų pa­sau­lis, ry­toj - Ru­si­ja. Lie­tu­vos is­to­ri­kai pa­brė­žia, kad ge­gu­žės 8-oji ir ge­gu­žės 9-oji ski­ria­si ir ideo­lo­gi­jos, ir ver­ty­bių po­žiū­riu.

Tarpukario Lietuvoje buvo siekiama sukurti teigiamą Sovietų Sąjungos įvaizdį Lietuvos visuomenėje. Tuo tikslu į Maskvą buvo kviečiami kultūros veikėjai – mėginta įrodyti, kad darbo liaudis gyvena labai gerai ir patogiai. Grįžę namo, tautos atstovai savo kūriniuose įamžindavo fasadines sovietų demonstruojamas vertybes.

Vidaus reikalų ministras S.Skvernelis liko be politinio užnugario. Tai jis pripažino viešai kalbėdamas apie vidaus reikalų sistemos reformą. Nors vyriausybės postų „svoris“ yra nevienodas, tačiau toks skundas kelia susirūpinimą. „Jeigu už vidaus reikalų ministro stovėtų didelė politinė jėga, matyt, gal tie sprendimai būtų kitokie“, – radijui sakė S.Skvernelis.

© 2020 Arvydas Anušauskas. Visos teisės saugomos.